company logo

Informacja PDF Drukuj Email

20.03.2020 mija termin dobrowolnego ubezpieczenia pasiek od odpowiedzialności cywilnej – 6,00 zł od pasieczyska do 50 rodzin pszczelich

a/ Pszczelarze biorący udział w projektach unijnych „Zakup sprzętu pszczelarskiego” oraz „Gospodarka wędrowna” winni posiadać decyzję o prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej lub RHD wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii .

b/ Decyzja winna zostać dostarczona do Koła /Sekretarz Koła/ lub do Biura Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie do dnia 20.06.2020r.

c/ Nie doręczenie „decyzji o wpisie” będzie skutkowało nie otrzymaniem refundacji za zakupiony sprzęt.

d/ Aby skorzystać z projektu pszczelarz winien na dzień 30.09.2019 mieć wykazane przy projekcie „zakup sprzętu” minimum 10 rodzin pszczelich , a przy projekcie „gospodarka wędrowna” min.25 rodzin pszczelich.

Projekt „Zakup pszczół” – obejmuje zakup odkładów i zakup matek pszczelich. Wysokość refundacji to 50 % ceny netto

1/ odkłady

– a/ pszczelarz może zakupić odkłady w ilości do 20% stanu rodzin podanego na dzień 30.09.2019r.

b/ cena odkładu 4 ramkowego – ramka wielkopolska – 250,00 zł

c/ wysokość refundacji – 100,00 zł tj. 50% maksymalnej ceny odkładu przyjętej w projekcie KOWR

d/ wpłaty za odkłady przyjmowane będą na zebraniu Koła w dniu 29.03.2020r

e/ ilość odkładów do wysokości przyznanych dla Koła środków

f/ Producenci odkładów : Z.Grzeszczuk, S.Wojtarowicz, M.Ojczyk, A.Sowa, P.Nasiadka, Grabowski , Brzeziak.

2/ Matki –

a/ możliwość zakupu – w pasiekach prowadzących programy hodowlane lub krzyżownicze – matek nieunasienionych, użytkowych i reprodukcyjnych, w ilości do 50 % stanu rodzin podanych na 30.09.2019r / 50% -suma odkłady i matki

b/ wysokość wpłat na matki : nieunasieniona – 25,00 zł, unasieniona użytkowa – 60,00 zł, reprodukcyjna – 500,00 zł.

c/ przy zakupie matek obowiązywać będą ceny hodowcy wykazane na fakturze.

d/ ewentualne nadpłaty lub niedopłaty rozliczone zostaną przy wypłacie refundacji

e/ Wpłaty na matki przyjmowane będą na zebraniu w dniu 29.03.2010r – do wysokości przyznanych dla Koła środków.

Leki-

a/ refundacja za leki zakupione w ramach projektu KOWR dla pszczół wynosić będzie w roku 2020 do 80 % ceny netto.

b/ pszczelarz będzie mógł zakupić leki w ilości 150% stanu rodzin podanych na dzień 30.09.2019r. na jednokrotne leczenie.

 

My na Facebook'u

Licznik wizyt

.............................. [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
41
73
79

-6

Wizyt łącznie:
: 200 513Właściciel strony nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć bez jego zgody.   Stworzone dzięki stTX.