company logo

Dopłaty do uli -Ważne! PDF Drukuj Email

 

Od dnia 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich. Pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 20 zł do rodziny pszczelej. Wnioski o dopłatę są składane indywidualnie przez zainteresowanych pszczelarzy, niezależnie od przynależności pszczelarza do organizacji pszczelarskiej. Wnioski należy składać do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy pszczelarz nie posiada nadanego przez ARiMR numeru EP, przed złożeniem wniosku o wsparcie powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek taki dostępny jest na stronie internetowej ARiMR, przesyłam go również w załączeniu do niniejszego pisma. Wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest na stronie internetowej ARiMR, przesyłam go również w załączeniu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu pasieki w rejestrze weterynaryjnym oraz liczbie rodzin pszczelich przezimowanych. Zaświadczenie to powinno być wydane w roku, w którym pszczelarz stara się o pomoc. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje odpowiednie zaświadczenie po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 17,00 zł tytułem opłaty za wydanie zaświadczenia. Opłatę taką można uiścić m.in. w kasie Urzędu Miejskiego. Wnioski można składać osobiście, za pomocą wrzutni, poprzez przesyłkę poleconą bądź za pomocą platformy ePUAP. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie wypłacane na rachunek bankowy pszczelarza podany we wniosku o nadanie numeru EP. Z poważani

Do pobrania wnioski:

 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU - docx
 • NIOSEK o wpis do ewidencji producentów - pdf
 • Wniosek pomoc na utrzymanie Pszczół 2021- pdf
 • Wniosek pomoc na utrzymanie Pszczół 2021 - xlsx
 •  

  My na Facebook'u

  Licznik wizyt

  .............................. [+/-]
  Dzisiaj:
  Wczoraj:
  Przedwczoraj:
  42
  111
  135

  -24

  Wizyt łącznie:
  : 196 637  Właściciel strony nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć bez jego zgody.   Stworzone dzięki stTX.